Livesending Sliningsbålet 2021Tradisjon tro sender vi live fra Slinningsbålet. I år tennes bålet 26. juni og sendingen starter kl. 20.00. Ventetiden frem til bålet tennes kl. 21.00 blir fylt med stemningsbilder av båter som fyller opp fjorden, intervjuer med bålgjengen og videoinnslag.

Se Slinningsbålet live!

Sendingen ser du direkte på Bypatrioten sin Facebook-side.
Sendingen er sponset av:
Sparebanken Møre
Bunker Oil
Produseres av:
Bypatrioten i samarbeid med Pettersen Medieproduksjon