bilde

Bra By 2021

Bra By 2021

Velkommen til årets "Bra By" konferanse i Ålesund 20. oktober 2021. Arenaen for deg som digger praktisk byutvikling!

Billettene ligger ute for salg, og hele programmet ligger ute (under).  Her kan du også lese om alle de ulike foredragsholderne og temaer for dagen.

Velkommen!