Vil flytte BrudeeggetBør Brudeegget flyttes nærmere sitt egentlige element, eller skal det fortsatt trone på museumshaugen? 

Brudeegget på museumshaugen i Ålesund. Mange kunne ønske seg at farkosten får se havet og vil flytte det tilbake til kaia.

Verdenshistorie
"Hurra for Ole Brude", heter det i den velfortjente hyllesten til pionéren som konstruerte verdens første overbygde livbåt over Atlanteren i 1904. 

Brudeegget troner nå på museumshaugen og blir omhyggelig forvaltet av Aalesunds museum. 

Men kommer den til sin rett oppe på en haug?

– Nei, mener den engasjerte ålesunderen Stig Skaar, som har sparket i gang en debatt i et Facebook-forum.  Ned fra haugen
– Jeg skjønner ikke hvorfor Brudeegget ikke blir flyttet tilbake til havneområdet med nærkontakt til hav og sjø. Det er jo verdenshistorie med denne farkosten som er stamfar til de moderne livbåtene.  Nå må vi få denne historien frem i lyset igjen, sier han. 

Kommentarfeltet bobler med støtteerklæringer og det har utviklet seg til noe som kan minne om et folkekrav om at brudeegget flyttes ned fra museumshaugen. 

Har de et poeng? Vil ikke den historiske farkosten bli sett av mange flere og få større oppmerksomhet som attraksjon dersom den blir mer synlig i bybildet? 

Ingen flytteplaner
Avdelingsleder og konservator ved Sunnmøre museum, Torbjørn Akslen, liker engasjementet og debatten rundt brudeegget. Men å flytte farkosten har ikke vært høyt oppe på agendaen.  

– Det er flott med engasjement, og det er flott at folk er opptatt av og stolt av historien om Ole Brude og "Brude-egget". Historien om Brude er en historie om pågangsmot, innovasjon og sikkerhet til sjøs. En flytting av "Brudeegget" er ikke noe vi har umiddelbare planer om. Jeg forstår selvsagt argumentet med å flytte det nærmere sjøen. Samtidig er det heller ikke veldig langt fra sjøen når det står ved museet, som ligger midt i byen. En eventuell flytting ville fått flere konsekvenser og det er nok ikke noe vi går i gang med umiddelbart.

 

Unikt
"Uræd" er det eneste eksemplaret av disse båtene, og den sto lenge på Tollbukaia. 

– Det ble for noen år siden restaurert etter å ha vært i svært dårlig forfatning. Samtidig ble det skrevet både bok og produsert utstilling. "Uræd" kan i dag oppleves som en del av museet, både utendørs med egget og inne i museet med bl.a. en fullskala modell som en kan gå inn i for å få en viss følelse med ferden over Atlanteren. Brude-egget som står på museumshaugen kan oppleves av både lokalbefolkning og tilreisende hele døgnet, også med en tekst som forteller om båten og ferden, sier Akslen. 

Hva mener Bypatriotens lesere? Ta gjerne debatten på våre Facebook-sider.