I morgen starter fadderukaFra i morgen fylles Ålesund opp med nye og gamle studenter. Gjennom ti dager skal de nye studentene bli kjent med hverandre, byen og campus gjennom fadderuka. 

De siste forberedelser gjøres. Alle stiller opp for at alt skal bli klart før fadderuka starter tursdag 13. august.

I år er CLMD som starter det hele med en konsert på campus.
– Det er vi veldig glade for. Vi ønsker vi å få litt mer liv og kultur til campus, for her er mye potensial. Samtidig blir vi også synlige i sentrum, sier lederne for fadderstyret, Haakon Fivelstad Tennås og Christina S. Gundersen.

– Vi har ikke bare konserter. Det er en fin balanse av forskjellige arrangement, sier Christina.

– Det er mye fokus på helse i år. Flere av dagene er hviledager og så er det en del arrangement som er uten alkohol. Så det er ikke bare fest, sier Haakon.

(Fortsetter under...)

Christina S. Gundersen og Haakon Fivelstad Tennås er ledere for årets fadderstyre. De er klare for å sette i gang med fadderuken. Samtidig blir det nok godt når det er over.

De har jobbet med fadderuken siden mars, med en liten pause i april og mai, da studentene hadde eksamen. Det er omkring 1000 nye studenter som kommer til Ålesund og som igjennom disse dagene skal bli godt kjent hverandre og sette fundamentet for et godt studentmiljø gjennom skoleåret.

– Det hadde ikke gått uten alle våre samarbeidspartnere og sponsorer. Vi håper virkelig at alle får en positiv opplevelse av fadderuka. Både gamle studenter, nye studenter og innbyggerne i Ålesund, som ikke direkte deltar. Det skal være fint for alle, forklarer de.

Dagen etter åpningen skal de nye studentene få lunsj på rådhuset, før de drar ut i sentrumsgatene på rebus.

(Fortsetter under...)

Det rigges klart på uteområdet ved campus.

– Så det blir en blanding av store arrangement, sosiale hendelser og det å skape liv på campus. Vi er veldig fornøyde med årets program, og det virker som at resten av studentene også er det, sier Christina.

– Jeg er spent på om årets program får ettereffekter som skaper mer besøk til byen vår. Det håper jeg virkelig, sier Haakon.

– Jeg gleder meg stort til å møte de nye medstudentene. Fadderuken er viktig for å kunne bryte barrierer og for å få kjennskap til andre studenter og til studiestedet, avslutter han.

Årets program.