Slinningsbålet 2016

Slinningsbålet 2016 klarte det. Det ble verdensrekord i Ålesund. Her er noen av sakene som ble publisert på veien mot målet. Alt gjøres med håndkraft og den unike båltradisjonen lever videre takket være en helt utrolig innsats fra ungdommene som jobber natt og dag. 


slinningsbaalet2015.jpg

Slinningsbålet 2015 i Ålesund. I år håper bålgjengen på verdensrekord. 

STOR TAKK TIL BUNKER OIL SOM STØTTER BYPATRIOTEN OG SLINNINGSBÅLET PÅ VEI MOT VERDENSREKORDEN.